AWR Mongolian / Монгол хэл / Mongol khel

China, Монгол (Mongolian)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank 19-07-16: “Уран Зохиол” 12.4 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-07-15: “Арчигийн дургүйцэл” 12.6 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-07-14: “Уран зохиолын цаг” 12.8 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-07-13: “Сургаал номлол” 12.6 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-07-12: “Арчигийн дургүйцэл” 12.6 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-07-11: “Өгүүллэг” 12.4 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-07-10: “Арчигийн дургүйцэл” 12.8 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-07-09: “Хүүхдийн түүх” 12.6 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-07-08: “Гэр бүлийн сэдэв” 12.5 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-07-07: “Арчигийн дургүйцэл” 12.5 МБ Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21