AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 04 Tháng sáu: “Khi Chua Yen Lang” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 03 Tháng sáu: “Duc Tin & Su Song” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 02 Tháng sáu: “Sá»± Cao Trọng Thật - The True Greatness” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 01 Tháng sáu: “Chúa Tái Lâm Phần 2 - The Second Coming Part II” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 31 Tháng năm: “Chúa Tái Lâm Phần I - The Second Coming Part I” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 30 Tháng năm: “Hãy Giữ Minh - Be Self Controlled” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 29 Tháng năm: “Sá»± Cao Trọng Thật - True Greatness Loma Linda” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 28 Tháng năm: “Những Người Sáng Suốt - The Wise In The Last Days” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 27 Tháng năm: “Những Người Sáng Suốt (Phần 1) - The Wise People Part I” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 26 Tháng năm: “Quang Ganh Lo Di - Throw Away Worry” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về