AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 25 Tháng mười hai: “ Loi Chua Phai Duoc Ung Nghiem - God's Word Must Be Fulfilled” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 24 Tháng mười hai: “ Chua Giesu Cuu Nguoi Khoi Toi - Jesus Man from Sins” 26,3 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 23 Tháng mười hai: “ Thuong De Lam Nguoi - God Became Man” 26,3 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 22 Tháng mười hai: “ Giang Sinh Binh An 2 - Christmas & Peace 2” 26,2 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 21 Tháng mười hai: “ Giang Sinh Binh An - Christmas & Peace” 26,1 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 20 Tháng mười hai: “ Nhac Giang Sinh - Christmas Music” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 19 Tháng mười hai: “ Nhac Giang Sinh - Christmas Music” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 18 Tháng mười hai: “ Mang Co Chan Chien - The Manger & The Shepheard” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 17 Tháng mười hai: “ Xmas Chua Den Cuu Loai Nguoi” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 16 Tháng mười hai: “ Tim Vua Dan Giuda” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8