AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 04 Tháng một: “ Duc Chua Giesu La Ai IV - Who Is Jesus Christ IV” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 03 Tháng một: “ Duc Chua Giesu La Ai III - Who Is Jesus Christ III” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 02 Tháng một: “ Duc Chua Giesu La Ai II - Who Is Jesus Christ?” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 01 Tháng một: “ Bi Mat Cua Su Thoa Long - Secret of Contentment-=--” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 31 Tháng mười hai: “ Nam Moi Nguoi Moi - A New Person For A New Year” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 30 Tháng mười hai: “ Duc Chua Giesu La Ai I - Who IS Jesus Christ I” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 29 Tháng mười hai: “ Duc Chua Giesu La Ai - Who Is Christ The Lord” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 28 Tháng mười hai: “ Giang Sinh Su Tho PHuong That - Christmas True Worship” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 27 Tháng mười hai: “ Giang Sinh Mon Qua Sai Lam Cho Nhan Loai - Christmas A Wrong Gift to Mankind” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 26 Tháng mười hai: “ Nhung Tu Tuong Ve Giang Sinh - Various Thoughts About Christmas” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8