AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 08 Tháng ba: “Ba yeu To Tho Phuong That - 3 Elements of True Worship” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 07 Tháng ba: “Chien Thang Nghich Canh - Overcome Adversity” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 06 Tháng ba: “An Nan That Su - True Repentance” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 05 Tháng ba: “Uy Quyen Kinh Thanh - The Authority of the Bible” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 04 Tháng ba: “Dac Tanh Duc Tin - Characters of Faith” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 03 Tháng ba: “Bon Loi Lam - 4 Mistakes” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 02 Tháng ba: “Quyen Nang Chien Thang - Power To Conquer” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 01 Tháng ba: “Ba Dieu An Ui 2” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 28 Tháng hai: “Ba Dieu An Ui 1” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 27 Tháng hai: “Hoi Thanh Va Cau Nguyen 2” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14