AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 12 Tháng một: “ Con Duong Theo Chua 2” 26,3 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 11 Tháng một: “ Con Duong Theo Chua 1” 26,3 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 10 Tháng một: “ Giay Phut Chung Ta Im Lang 2” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 09 Tháng một: “ Giay Phut Chung Ta Im Lang 1” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 08 Tháng một: “ Luat Phap Luan Ly 2” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 07 Tháng một: “ Luat Phap Luan Ly 1” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 06 Tháng một: “ Ke Bang Quang” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 05 Tháng một: “ Duc Chua Giesu & Me Mari - Jesus Christ & Mary His Mother” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 04 Tháng một: “ Duc Chua Giesu La Ai IV - Who Is Jesus Christ IV” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 03 Tháng một: “ Duc Chua Giesu La Ai III - Who Is Jesus Christ III” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về