AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 31 Tháng năm: “Chúa Tái Lâm Phần I - The Second Coming Part I” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 30 Tháng năm: “Hãy Giữ Minh - Be Self Controlled” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 29 Tháng năm: “Sá»± Cao Trọng Thật - True Greatness Loma Linda” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 28 Tháng năm: “Những Người Sáng Suốt - The Wise In The Last Days” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 27 Tháng năm: “Những Người Sáng Suốt (Phần 1) - The Wise People Part I” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 26 Tháng năm: “Quang Ganh Lo Di - Throw Away Worry” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 25 Tháng năm: “Su Diep Canh Bao So 1 - The First Warning Message” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 24 Tháng năm: “Tai Sao Tin Chua Giesu - Why Should We Believe In Jesus Christ” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 23 Tháng năm: “Con Duong Giai Thoat - The Way of Salvation” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 22 Tháng năm: “That & Gia - Truth & Falsehood” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về