AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 14 Tháng hai: “Doi Moi Cho Nam Moi - New Person For New Year” 13,3 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 13 Tháng hai: “3 Niem Vui Cua Nguoi Tin Chua - 3 Joys of A Christians” 13,3 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 12 Tháng hai: “Nuoc Thien Dang O Trong Long - Heaven Is In Your Heart” 13,3 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 11 Tháng hai: “Doi Moi Cho Nam Moi - New Year New You” 13,3 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 10 Tháng hai: “Phuoc Hanh Dau Nam - New Year's Blessing” 13,3 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 09 Tháng hai: “Nam Moi Va Tu Do - New Year & Freedom” 13,3 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 08 Tháng hai: “Huong Mot Nam Phuoc Hanh - Enjoy A Blessing New Year” 13,3 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 07 Tháng hai: “Mot Bat Dau Moi - A New Beginning” 13,3 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 06 Tháng hai: “Nhac Tet On Phuoc & Thanh Vuong - New Year Music Blessing & Prosperity” 12,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 02 Tháng hai: “ Tet Khi Duong Nghen Loi - When You Are At Your End” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về