AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 07 Tháng tư: “Dieu Ran 7: Nguoi Cho Pham Toi Ta Dam 2 - The 7th Commandment: Thous Shall Not Commit Adultery Part 2” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 06 Tháng tư: “Dieu Ran Thu 7: Nguoi Cho Pham Toi Ta Dam Phan 1 - the 7th Commandment: Thou Shall Not Commit Adultery” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 05 Tháng tư: “Dau Hieu Khong The Bo Qua - The Sign That Cannot Be Missed” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 04 Tháng tư: “Nguyen Tac Xu Dung Tien Tu Kinh Thanh - Principles for Finance From The Bible” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 03 Tháng tư: “Linh Hon Chua Di Giang Dao - The Soul of Jesus Christ Went to Hell to Preach?” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 02 Tháng tư: “Chua Gie-su Va Su Do Phiero - Jesus Christ & Apostle Peter” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 01 Tháng tư: “Hoi Thanh Voi Co Hoi - The Church With Opportunity” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 31 Tháng ba: “Su Phuc Sinh Quan Trong - The Importance of the Resurrection of Jeus Christ” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 30 Tháng ba: “Duc Thanh Linh La Nguon Luc Hay Dang Song - The Holy Spirit Is An Energy Source or A Living God?” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 29 Tháng ba: “PHuc Sinh & Loai Nguoi - The Resurrection of Christ and the Human Race” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14