AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 10 Tháng sáu: “Con Hay Mat” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 09 Tháng sáu: “Ba Thái Ð? Nên Có” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 08 Tháng sáu: “Binh An Va Doi Song” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 07 Tháng sáu: “Con Duong Theo Chua” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 06 Tháng sáu: “Quyen Kinh Thanh la Kho tang cua Hanh Phuc” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 05 Tháng sáu: “Dieu ran va ngay sabat” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 04 Tháng sáu: “Khi Chua Yen Lang” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 03 Tháng sáu: “Duc Tin & Su Song” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 02 Tháng sáu: “Sá»± Cao Trọng Thật - The True Greatness” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 01 Tháng sáu: “Chúa Tái Lâm Phần 2 - The Second Coming Part II” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về