AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 06 Tháng ba: “An Nan That Su - True Repentance” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 05 Tháng ba: “Uy Quyen Kinh Thanh - The Authority of the Bible” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 04 Tháng ba: “Dac Tanh Duc Tin - Characters of Faith” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 03 Tháng ba: “Bon Loi Lam - 4 Mistakes” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 02 Tháng ba: “Quyen Nang Chien Thang - Power To Conquer” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 01 Tháng ba: “Ba Dieu An Ui 2” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 28 Tháng hai: “Ba Dieu An Ui 1” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 27 Tháng hai: “Hoi Thanh Va Cau Nguyen 2” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 26 Tháng hai: “Hoi Thanh Va Cau Nguyen 1” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 25 Tháng hai: “Bai Hoc Sodom 2” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về