AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 16 Tháng ba: “Con Duong Giai Thoat - The Way of Salvation” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 15 Tháng ba: “That & Gia - Truth & Falsehood” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 14 Tháng ba: “Nhung Nguoi Tinh Sach - Sanctified People” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 13 Tháng ba: “Lam Duoc Moi Su III - I Can Do All Things III” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 12 Tháng ba: “Lam Duoc Moi Su II - I Can Do All Things II” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 11 Tháng ba: “Lam Duoc Moi Su I - I Can Do All Things I” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 10 Tháng ba: “Doi Song Thoa Nguyen - A Satisfied Life” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 09 Tháng ba: “Tranh Bao Gap Bao - Avoid Storm Facing Another” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 08 Tháng ba: “Ba yeu To Tho Phuong That - 3 Elements of True Worship” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 07 Tháng ba: “Chien Thang Nghich Canh - Overcome Adversity” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về