AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 15 Tháng tư: “Ba Dieu Dung So - Three Fear Not” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 14 Tháng tư: “Bon Giai Doan Cua Duc Tin - 4 Phases of Faith” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 13 Tháng tư: “Tinh Trang Nguoi Chet - Condition of the Death” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 12 Tháng tư: “Dau Hieu Khong The Bo Qua 2 - The Signs That Can Not Be Missed” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 11 Tháng tư: “Dieu Ran 10 Nguoi Cho Tham Lam - the 10th Commandment you shall not covet” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 10 Tháng tư: “Dieu Ran 9 Loi Noi & Dinh Menh - The 9th Commandment Your Word & Your Destiny” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 09 Tháng tư: “Mang Ganh Nang Cho Nhau - Carry Each Other's Burdens” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 08 Tháng tư: “Dieu Ran Thu 8: Nguoi Cho Trom Cuop - The 8th Commandment: Thou Shall Not Steal” 26,9 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 07 Tháng tư: “Dieu Ran 7: Nguoi Cho Pham Toi Ta Dam 2 - The 7th Commandment: Thous Shall Not Commit Adultery Part 2” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 06 Tháng tư: “Dieu Ran Thu 7: Nguoi Cho Pham Toi Ta Dam Phan 1 - the 7th Commandment: Thou Shall Not Commit Adultery” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về