AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 05 Tháng năm: “Dung Phien Long - Do Not Be Disturbed” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 04 Tháng năm: “Dau Hieu Khong The Bo Qua 3 - The Signs That Cannot Be Ignored” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 03 Tháng năm: “Lam Viec Phi Thuong - Doing Extraordinary Works” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 02 Tháng năm: “Bon Phan Voi Nguoi Chung Quanh - Duty to Others” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 01 Tháng năm: “Tho Phuong & Doi Song - Worship & Life” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 30 Tháng tư: “Ba Dieu Dung So - Three Fear Not” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 29 Tháng tư: “Danien Doan 3 Uu Tien Quan Trong -Daniel Chapter 3 Top Priority” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 28 Tháng tư: “Danien Doan 2 Noi Dang Tin Cay - Daniel Chapter 2 The Worthiest Place To Trust” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 27 Tháng tư: “Danien Doan 1 Thuc An & On Phuoc - Daniel Chapter 1 Food & Blessing” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 26 Tháng tư: “Danien 01 Sao Troi Bui Dat Sao Troi - Daniel Chapter 1 Star Dust Star” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về