AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 15 Tháng năm: “Con Duong Chua Di - The Way The Lord Walked” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 14 Tháng năm: “Doi Pho Toi Loi - Solving The Sin Problem” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 13 Tháng năm: “Hau Qua Toi Loi - Consequence of Sin” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 12 Tháng năm: “Nhung Buoc Vap Nga - Steps To Falling” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 11 Tháng năm: “Vu KHi Satan - The Weapon of Satan” 26,9 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 10 Tháng năm: “Hay Den Voi Chua - Let's Come To The Lord” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 09 Tháng năm: “Suc Manh Cua Cai Luoi - The Power of the Tongue” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 08 Tháng năm: “Giang Sinh Hay Tin Loi Chua - Believe In The Word of God” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 07 Tháng năm: “666 Dau Hieu Phai Tranh - 666 The Number We Must Avoid” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 06 Tháng năm: “Ngay Thu Nhat & Kinh Thanh” 26,9 MB Black-down-arrow Tải về