AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 25 Tháng năm: “Su Diep Canh Bao So 1 - The First Warning Message” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 24 Tháng năm: “Tai Sao Tin Chua Giesu - Why Should We Believe In Jesus Christ” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 23 Tháng năm: “Con Duong Giai Thoat - The Way of Salvation” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 22 Tháng năm: “That & Gia - Truth & Falsehood” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 21 Tháng năm: “Nhung Nguoi Tinh Sach - Sanctified People” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 20 Tháng năm: “Bon Giai Doan Cua Duc Tin - 4 Phases of Faith” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 19 Tháng năm: “Tinh Trang Nguoi Chet - Condition of the Death” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 18 Tháng năm: “Dau Hieu Khong The Bo Qua 2 - The Signs That Can Not Be Missed” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 17 Tháng năm: “Thuc Te Doi Song - The Reality of Life” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 16 Tháng năm: “Co Hoi Thu Hai - The Second Chance” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về