AWR Mongolian / Монгол хэл / Mongol khel

China, Монгол (Mongolian)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank 19-07-06: “Сургаал номлол” 12.8 МБ Black-down-arrow Download
Blank 2019 7 сар 05 0 Байт Black-down-arrow Download
Blank 19-07-04: “Хүүхдийн түүх” 12.6 МБ Black-down-arrow Download
Blank 2019 7 сар 03 12.4 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-07-02: “Уран Зохиол” 12.4 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-07-01: “Арчигийн дургүйцэл” 12.6 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-06-30: “Уран зохиолын цаг” 12.8 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-06-29: “Сургаал номлол” 12.6 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-06-28: “Арчигийн дургүйцэл” 12.6 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-06-27: “Өгүүллэг” 12.4 МБ Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21